Sporządzanie sprawozdań GUS

ludzie przy stoleKażda działalność gospodarcza musi obowiązkowo dostarczyć wypełnione sprawozdania, które są konieczne do przeprowadzenia statystyki państwowej. Nasze biuro ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu dokumentacji, co znacząco ułatwi Państwu wywiązywanie się z tego obowiązku. Zajmujemy się szczegółowym opracowywaniem sprawozdań GUS, sporządzanych na podstawie otrzymanych dokumentów. Sprawozdanie spełnia wymogi metodologiczne, wyznaczone przez GUS, odnoszące się zarówno do sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowych, jak i statycznych sprawozdań finansowych.